Lees meer

Zonnepanelen

De energievoorziening gaat de komende decennia ingrijpend veranderen. Olie, gas en kolen maken plaats voor zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa. De landbouw zal in deze omschakeling een voorname rol gaan spelen. Boeren hebben land en dakoppervlakte en grondstoffen voor biomassacentrales. De omschakeling is onafwendbaar omdat fossiel schaarser en dus duurder zal worden, en omdat betere alternatieven voorhanden komen. Beter zowel wat betreft kostprijs als milieu. Binnen de EU is afgesproken dat in 2020 gemiddeld over de lidstaten 20% van de totale energiebehoefte met hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. Nederland wil in 2020 ten minste 14% van haar energieverbruik duurzaam opwekken. Om dat doel te bereiken heeft de overheid een subsidiepot (SDE+) in het leven geroepen.

In 2015 hebben we de SDE+ subsidie toegekend gekregen en inmiddels hebben we op alle drie de bedrijven maar liefs 3300 zonnepanelen geïnstalleerd. In totaal wekken deze panelen 800000kw per jaar op. Dit is goed voor 200 huishoudens. De inwoners van Hunsel zouden we dus nagenoeg volledig van stroom kunnen voorzien.

In ons winkeltje hangt een beeldscherm waarop de huidig opbrengst als ook de totale Megawatt productie van onze installatie af te lezen is. Ook is hier de totale CO2 reductie af te lezen. Zo vormen we eveneens een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de C02 uitstoot.