Lees meer

Hét Ei

Kraakheldere gezonde eieren. Onze witte hennen worden gehouden in 2 verschillende type stallen. De helft van onze hennen wordt gehouden in scharrelstallen. In deze stallen leven de hennen in een volieresysteem waarbij ze naar verschillende niveau’s toe kunnen vliegen. Voor eten en drinken, scharrelen en stofbaden en het leggen van een ei in het legnest zijn verschillende delen van de stal speciaal ingericht. Hennen in onze scharrelstallen zijn van jongs af aan opgegroeid in deze omgeving en voelen zich hierin veilig en op hun gemak.

De andere helft van onze hennen leven in nieuwe koloniestallen. Deze zijn gebouwd volgens de laatste Europese richtlijnen op het gebied van leghennen huisvesting. De hennen in deze stallen blinken uit in de productie van gezonde veilige eieren met een zeer lage CO2 foot print. Door een efficiente benutting van grondstoffen en een lang en productief leven van de hennen wordt er weinig beslag gelegd op de schaarse (voer)grondstoffen.

Onze witte hennen produceren witte eieren. De witte leghen rassen onderscheiden zich door een vriendelijk maar zelfbewust gedrag. De hennen zijn bijzonder vitaal en hebben een goed karakter om gemakkelijk in groepen samen te leven. De vitaliteit van de hen vertaalt zich in de vitaliteit van het ei.

Van nature geeft een kip een rijk aanbod aan nutrienten mee aan het ei als voedingsbron voor haar nageslacht.

Een ei bestaat voor 60% uit eiwit, voor 30% uit dooier en voor 10% uit eischaal. Ei-eiwit heeft een hoogwaardige samenstelling met hoge gehaltes aan essentiële aminozuren. Deze bouwstenen voor het menselijk lichaam zitten in precies de juiste verhouding in ei-eiwit. De ei-dooier bevat waardevolle vetten. Omdat wij de voeding voor de hen optimaliseren voor een lang en gezond leven bevatten onze eieren goede niveau’s aan waardevolle essentiële vetzuren.

Eieren zijn een belangrijke bron van een reeks aan vitamines. De ei-dooier bevat ook waardevolle pigmenten. Deze anti-oxidanten beschermen bij consumptie ook het menselijk lichaam tegen veroudering en degeneratie processen. Daarnaast bevat het ei spoorelementen in zeer goed beschikbare vorm voor het menselijk lichaam.

Omdat wij de natuur volgen in onze kippenvoeding en spoorelementen aanbieden in de vorm waarin deze in de natuur voorkomen (namelijk organisch gebonden) worden deze spoorelementen in relatief hoge en zeer goed beschikbare vorm in het ei opgenomen. Dit betekent dat onze eieren een zeer goede bijdrage leveren in de dagelijkse gewenste opname van bijvoorbeeld Selenium, Ijzer, Zink en Jodium. Door goede voeding en aandacht voor de gezondheid van onze hennen blijven zij ook op oudere leeftijd eieren produceren met een goede schaalkwaliteit. Dit betekent schone, kraakheldere eieren waar het plezierig mee werken is.

Kijk ook eens op de website: www.blijmeteenei.nl

Onderzoeksfactoren

Onderzoekers van Wageningen UR keken naar drie factoren: maatschappij (incl. dierwelzijn), milieu en economie. Kooieieren scoorden het hoogst op het gebied van milieu en economie door onder andere de lage CO2- en ammoniakuitstoot en door het optimale grondgebruik. Wanneer naar de economische prestaties wordt gekeken, komen de verrijkte kooi en het biologische ei samen als beste uit de bus. Als alle criteria even zwaar worden gewogen, haalt het verrijkte kooiei de hoogste duurzaamheidsscore en het scharrelei de laagste. 

Kooiei

Een kip in een verrijkte kooi heeft 750 cm² leefoppervlakte. Voor het batterijverbod zijn de verrijkte kooien gekomen wat later uitgegroeid is naar koloniehuisvesting. Koloniehuisvesting, ook wel klein-volière genoemd, huisvest de kippen op 890 cm². Die systemen hebben zitstokken op twee niveau’s en legnesten en scoren qua welzijn hoger dan verrijkte kooieieren. De eieren uit deze systemen worden allemaal kooi eieren genoemd, code 3, en zijn in Nederland niet in de supermarkt te koop en worden voornamelijk gebruikt in producten als cake, koek en mayoniase. 

Het onderzoek heeft geen onderscheid tussen eieren uit koloniehuisvesting of verrijkte kooi. 

Het meest duurzame ei is niet in de supermarkt verkrijgbaar. Vanuit milieuoogpunt is het ei uit een verrijkte kooi het beste. Wagenings onderzoek toont aan dat vanuit milieuoogpunt het ei uit een verrijkte kooi het best is. Vrije uitloop en biologisch zijn het minst duurzaam.

Afwegingen

Onderzoeker Esther van Asselt van Rikilt deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, die graag inzicht wil in de duurzaamheid van verschillende productiesystemen in de landbouw. ‘Als je de nadruk op dierenwelzijn legt, wil je een ander ei dan als je het milieu belangrijker vindt’, zegt Van Asselt. ‘Daar kun je in de politieke afwegingen rekening mee houden.’ De consument zou zelf de keuze moeten kunnen maken maar kan dat niet in Nederland.