Certificeringen

In ons bedrijf staan gestructureerd en hygiënisch werken zeer hoog in het vaandel. Jaarlijks wordt ons bedrijf zowel aangekondigd, als  onaangekondigd gecontroleerd. We streven er naar om bij deze audits, zonder op of aanmerkingen, de maximale score te behalen.
We mogen met trots zeggen dat we de laatste vier jaar op al onze bedrijven een 100% score hebben behaald.
Ons bedrijf bezit de volgende certificaten: IKB , KAT , VLOG, en Maatlat Duurzame Veehouderij. Daarnaast is onze voerkeuken eveneens gecertificeerd.

IKB en KAT zijn beide kwaliteitssystemen. IKB is een Nederlands keurmerk en KAT is van Duitse origine. De systemen garanderen de productie van veilige eieren. Hiervoor zijn strenge normen vastgelegd op gebied van hygiëne, diergezondheid, drinkwaterkwaliteit, huisvesting, aan en afvoer van dieren, transport, ongediertebestrijding, wet en regelgeving en administratie. Eveneens zijn we verplicht om al onze stallen minimaal elke 15 weken te laten onderzoeken op salmonella, zodat een vrije status geborgd is.

VLOG heeft betrekking op het voeren van grondstoffen die niet genetisch gemodificeerd zijn. Het zogenaamd Non- Gmo beleid. Vooral in Duitsland is dit een belangrijk thema. Simpel gezegd komt het er op neer dat geen gewassen mogen worden gevoerd  die resistent zijn voor Round-Up (glyfosfaat), een bestrijdingsmiddel tegen onkruid. Hier is van alles van te zeggen, feit is dat genetisch modificeren ook vele voordelen kent. Echter de “consument” bepaalt.

Al onze stallen voldoen aan de Maatlat Duurzame veehouderij
Hieronder een korte uiteenzetting van wat dit inhoudt:
Een Maatlat Duurzame Veehouderij MDV-stal is een stal met een lagere milieubelasting dan de gemiddelde stal en met extra maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s: Ammoniakemissie, Bedrijf en omgeving, Brandveiligheid, Diergezondheid, Energie, en Fijn stof.